Εισαγωγή στη μηχανική εκμάθηση - Digital Workshop
Κατανοήστε τις βασικές αρχές της μηχανικής εκμάθησης: ΕΝΟΤΗΤΑ 1/1

Εισαγωγή στη μηχανική εκμάθηση

Προσθήκη στο πλάνο μου
αφαίρεση από το πλάνο μου
Κοινοποίηση:
Twitter
Facebook
LinkedIn

Εισαγωγή στη μηχανική εκμάθηση

3 μαθήματα

access_time 19 λεπτά

Η μηχανική εκμάθηση είναι ένα πανίσχυρο νέο εργαλείο για την επίλυση προβλημάτων: από το φιλτράρισμα μιας συλλογής φωτογραφιών έως την υποστήριξη των ανθρώπων στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις πιο κρίσιμες παγκόσμιες προκλήσεις που αφορούν στην υγεία, το περιβάλλον και πολλά άλλα. Σε αυτά τα βίντεο θα εξερευνήσουμε τι είναι αυτές οι τεχνολογίες και πώς μπορούν να εφαρμοστούν στην πραγματική ζωή, ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων.