Digitálna garáž pomáha vďaka podpore partnerov.

Vzdelávacie inštitúcie

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave je jedna z trinástich fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave. Bola prvou fakultou, ktorá sa špecializovala na výučbu manažmentu a začala pôsobiť v študijnom odbore manažment.

Štátne orgány

IT Asociácia Slovenska je profesným združením najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Spoločnosti

Technologická spoločnosť so slovenským pôvodom, ktorá sa venujeme najmä vývoju produktov a služieb určených pre trh práce.

Programom pre začínajúcich podnikateľov od Slovenskej Sporiteľne podporujeme podnikateľské nápady odborníkov, mladých, študentov, pracujúcich, nezamestnaných, ale aj ostatných, ktorí rozmýšľajú o vlastnom biznise.

Pricemania Academy ponúka vzdelávací program pre e-shopy a firmy pôsobiace online.

Projekt AJ TY V IT vznikol s cieľom povzbudiť dievčatá k štúdiu informatiky a následnému zamestnaniu v danom odbore.

Hlavní partneri

Slovenská Aliancia Pre Inovatívnu Ekonomiku podporuje rozvoj technického a kreatívneho talentu, posilňuje slovenské podnikateľské prostredia s globálnymi ambíciami a rozvoj startup ekosystému.

Asociácie a neziskové organizácie