Uspej vďaka analytike - Google Digitálna Garáž
Pochop potreby zákazníkov a ich správanie na internete: module 2/3

Uspej vďaka analytike

Pridať do Môjho študijného plánu
ODSTRÁNIŤ Z MÔJHO ŠTUDIJNÉHO PLÁNU
Zdieľať
Twitter
Facebook
LinkedIn

Uspej vďaka analytike

Lekcie: 3

access_time 30 min

Analytické nástroje poskytujú množstvo údajov, no nie vždy dávajú jednoduché odpovede. Preskúmaj webovú analýzu hlbšie a čoskoro budeš vedieť analyzovať organické vyhľadávanie, rozumieť údajom SEM a ovládať techniky segmentácie.