Viestintä ulkomailla - Google Digital Garage
Laajenna yrityksen toimintaa ulkomaille: Moduuli 1/1

Kansainvälinen laajentaminen

Lisää omaan oppimissuunnitelmaan
Poista omasta oppimissuunnitelmasta
Jaa tämä:
Twitter
Facebook
LinkedIn

Olet tehnyt tämän oppitunnin

Mikset jatkaisi opiskelua ilmaisilla opetusvideoilla?

{[ ((lesson.showTranscript) ? 'Piilota' : 'Katso tekstiversio') ]}

Verkkomyynnin parhaita puolia on, että se helpottaa ulkomaille laajentumista. Tee aluksi sivustostasi uudelle yleisölle sopiva. Harkitse sisällön kääntämistä ja lokalisointia. Kerromme nyt näiden eroista ja sivuston muokkaamisesta.

Kuvittele, että omistat rock-vinyylilevykaupan ja olet valmis toimittamaan levyjä asiakkaille ulkomaille. Olet tutkinut markkinoita ja haluat myydä Italiaan ja Ranskaan. Miten nämä asiakkaat löytävät tuotteesi? Mainonnan, hakukoneiden vai somen kautta? Luultavasti kaikkien näistä. Jotta sivustosi vetoaa ulkomaisiin asiakkaisiin, se täytyy kääntää ja lokalisoida.

Kääntämisessä sivuston kieli muutetaan toiseksi. Potentiaalisten asiakkaiden on tietenkin ymmärrettävä sivustosi kieltä. Mutta tämä ei riitä. Samat ilmaisut eivät toimi Italiassa ja Ranskassa. Vasta lokalisointi tekee kielestä todella ymmärrettävää. Lokalisoitu sivusto sisältää viittauksia paikalliseen kulttuuriin sekä paikalliset mittayksiköt, valuutan ja osoitteet. Sivuston rakennetta on ehkä muutettava. Tämä voi tuntua työläältä, mutta voit palkata alaan erikoistuneen yrityksen tai freelancerin. Pyydä kieltä äidinkielenään puhuvaa henkilöä vielä tarkistamaan teksti.

Ulkomaanmarkkinoille siirtyminen on iso askel yrityksellesi. Sivuston kääntäminen ja lokalisointi on välttämätöntä, jotta ulkomaiset asiakkaat löytävät sivustosi ja näkevät tarjoamasi tuotteet.

Istunto

Joukko interaktioita, jotka toteutuvat verkkosivustollasi tietyllä aikavälillä. Yksittäinen istunto voi koostua esimerkiksi useasta sivun katselusta ja verkkokauppatapahtumasta. Esim. "Verkkosivustollani käytiin viime kuussa 2 000 kertaa. Todellisuudessa olen kuitenkin kiinnostunut siitä, mitkä näistä käynneistä johtivat ostotapahtumaan."

Bannerimainos

Verkkosivuilla ja mobiilisovelluksissa näkyvä mainos, joka on käytettävissä useissa eri muodoissa (kuten kuvana, animoituna GIF-tiedostona ja interaktiivisena multimediatiedostona). Esim. "Bannerimainosten avulla voin saada uusia asiakkaita verkkosivustolleni."

Klikkaus

Tilanne, jossa käyttäjä tulee sivustollesi mainoksen kautta. Useimpien hakukonemarkkinointikampanjoiden yhteydessä maksat vain silloin, kun käyttäjä klikkaa mainostasi. Esim. "Suloiset koiranpentukuvat ‑mainokseni saa selkeästi enemmän klikkauksia kuin Suloiset kissanpentukuvat ‑mainokseni."

Keskimääräinen mainoksen sijainti

Mainoksesi sijainti hakutulossivulla. Hakukoneissa korkeimmasta sijainnista käytetään yleensä termiä "Sijainti 1". Jos mainoksesi näkyy puolet ajasta sijainnissa 1 ja puolet ajasta sijainnissa 2, keskimääräinen sijaintisi on 1,5. Esim. "Lemmikkikuvamainokseni keskimääräinen mainoksen sijainti parani seitsemästä kolmeen. Hienoa!"

Sähköpostimarkkinointi

Tiedon jakaminen sekä tuotteiden ja palveluiden mainostaminen sähköpostiviestien välityksellä.

Käyttäjien luoma sisältö

Verkkoalustan käyttäjien luomaa sisältöä, esimerkiksi videoita, kommentteja tai viestejä. Esim. "Useimmat sosiaaliset verkostot perustuvat käyttäjien luomaan sisältöön, jota julkaistaan ja jaetaan."

Klikkausprosentti (CTR)

Mainoksen tai muun kiinnostuksen kohteen saamien klikkausten lukumäärä suhteessa kyseisen kohteen näyttökertojen määrään. Jos mainoksesi saa esimerkiksi 100 impressiota ja 3 klikkausta, klikkausprosenttisi on 3 %. Klikkausprosentti on keskeinen tekijä selvitettäessä sitä, ovatko mainoksesi hakukonetta käyttävien ihmisten kannalta osuvia. Se ikään kuin ilmaisee myymälässäsi käyvien ihmisten määrää suhteessa ihmisiin, jotka jäävät myymäläsi ulkopuolelle näyteikkunaa ihailemaan. Vaikkei klikkausprosentista ei ole mitään virallista sääntöä, sitä kannattaa aina pyrkiä kasvattamaan. Esim. "Klikkausprosenttini parani tuntuvasti lisättyäni hääkuvamainokseeni hintatiedot. Huomattavasti useampi käyttäjä klikkasi tämän jälkeen mainostani."

Verkkosivun roskasisältö

Verkon roskasisällön käyttäminen viittaa tekniikoihin, joilla hakutulosten kärkeen pyritään vilpillisin keinoin. Tällaisia keinoja ovat avainsanojen toistaminen, muille sivustoille maksaminen omalle sivustolle linkittämisestä tai näkymättömän tekstin lisääminen näytölle. Näiden keinojen katsotaan olevan vilpillisiä, koska niiden käyttäminen estää aidosti osuvien verkkosivustojen erottumisen hakutulosten joukosta. Esim. "Sain sähköpostitarjouksia palveluista, joilla saisin sivustoni sijoittumaan ensimmäiseksi Googlen hakutuloksissa. En kuitenkaan ottanut tarjouksia vastaan, koska kyseiset palvelut perustuivat roskasisällön käyttämiseen."

Päällekkäinen sisältö

Sisältö, joka vastaa täysin tai osittain toisella verkkosivustolla olevaa sisältöä. Hakukoneet jättävät yleensä päällekkäisen sisällön huomioimatta. Esim. "Pyrimme välttämään päällekkäistä sisältöä ja panostamaan alkuperäiseen sisältöön."

Vaihtoehtoinen teksti

Sivun koodissa käytetty teksti, jonka tarkoituksena on kuvailla sivulla olevaa kuvaa. Jos kuva on viallinen eikä lataudu sivulle, kuvan sijaan näytetään vaihtoehtoisen tekstin sisältävä tyhjä ruutu. Vaihtoehtoista tekstiä käytetään myös näytönlukuohjelmissa, joissa se edistää näkövammaisten esteettömyyttä ja kertoo heille kuvan sisällöstä. Esim. "Verkkosivustoni etusivu www.kartanonpuutarha.fi sisältää kuvan hedelmä- ja vihannestarhasta. Lisäsin kuvan koodiin seuraavan vaihtoehtoisen tekstin kuvailemaan kyseistä kuvaa: Tuoreita hedelmiä ja vihanneksia suoraan Kartanon puutarhasta."

Uudelleenohjaus

Automaattinen uudelleenohjaus muuhun kuin käyttäjän syöttämään URL-osoitteeseen. Esim. "Käytimme uudelleenohjauksia, kun verkkosivustomme muutti uuteen verkkotunnukseen."

Impressio

Mainoksen näyttökertojen määrä. Impressio ei välttämättä tarkoita, että joku on klikannut mainosta. Esim. "Vauvakuvamainokseni saa paljon impressioita muttei juurikaan klikkauksia, joten joudun ehkä muokkaamaan sitä."

Title-elementti

Verkkosivun HTML-määrittelyn mukainen otsikko, jota käytetään myös usein sivusi otsikkona hakutulossivulla. Esim. "Autan hakukoneita hahmottamaan verkkosivujeni aiheen kiinnittämällä erityistä huomiota sivujeni title-elementtiin."

XMP-sivustokartta

Sivustosi verkkosivuista koostuva luettelo, joka auttaa hakukoneita ymmärtämään verkkosivustosi rakennetta. Esim. "Kun lisäsin sivustokartan, hakukoneiden oli helpompi hahmottaa verkkosivustoni www.kartanonpuutarha.fi sivurakenne."

Hintatarjous

­Korkein klikkauskohtainen hinta (CPC) on yksi valittavissa olevista hintatarjoustyypeistä. Se on korkein hinta, jonka olet valmis maksamaan yksittäisestä mainoksesi klikkauksesta. Sinulta ei kuitenkaan välttämättä veloiteta koko summaa. Jos korkein klikkauskohtainen hintasi on esimerkiksi 1,25 €, saatat maksaa klikkauksesta vain esimerkiksi 1,04 €. Tämä määräytyy kilpailutekijöiden mukaan. Hintatarjouksen korottaminen saattaa kuitenkin parantaa mahdollisuuksiasi saavuttaa korkeampi mainoksen sijainti hakutulossivulla. Esim. "Asetan hintatarjoukseksi 2,25 €, mutta se on korkein klikkauskohtainen hintani. Raha ei kuitenkaan kasva puissa."

Indeksoija

Ohjelma, joka selaa internet-sisältöä systemaattisesti ja kerää siitä tietoa. Tämä helpottaa käyttäjien tiedonhakua. Esim. "Indeksointirobotit auttavat verkkosivustoani näkymään hakukoneissa."

Etusivu

Verkkosivuston esittelysivu tai pääsivu. Esim. "Verkkosivustoni etusivulla kävijät näkevät kauneimpia esimerkkejä maalaamistani taloista."

Tavoite

Toiminto, jonka haluat saada kävijät toteuttamaan. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi verkkokauppaostosten tekeminen, lomakkeen lähettäminen, puheluiden soittaminen ja videoiden katselu. Esim. "Ensisijainen tavoitteeni on, että ihmiset varaisivat konsultaatioajan verkkosivustoni kautta, mutta myös uutiskirjeeni tilaaminen lasketaan konversioksi."

Sisältö

Digitaalinen materiaali, joka on käyttäjien saatavilla esimerkiksi teksti-, video-, ääni- tai kuvamuodossa. Esim. "Parannan sivustoni houkuttelevuutta lisäämällä sille enemmän kuva- ja videomateriaalia."

Mainoksen sijoitus

Mainoksen saama "kokonaistulos", joka määrittää mainoksen sijainnin hakutulossivulla. Korkeampi mainoksen sijoitus johtaa korkeampaan sijaintiin hakutuloksissa. Mainoksen sijoituksen laskentakaava vaihtelee hieman eri hakukoneiden välillä, mutta se lasketaan useimmiten seuraavasti: korkein klikkauskohtainen hinta x laatupisteet. Jos mainoksen korkein klikkauskohtainen hinta on esimerkiksi 2 euroa ja osuvuusarvo 6/10, mainoksen sijoitus on 12. Jos tämä on korkein mainoksen sijoitus, mainos näkyy hakutuloksissa ylimpänä. Esim. "Parantamalla mainosteni osuvuutta ja korottamalla hintatarjoustani onnistuin parantamaan mainoksen sijoitusta."

Uniform Resource Locator (URL)

Internetissä olevan sivun tai digitaalisen sisällön yksilöllinen osoite. Esim. "Matti, pääset verkkosivustolleni kirjoittamalla URL-osoitteen selaimesi osoiteriville."

Mainosverkosto

Alusta, joka tuo mainostajat ja heidän mainostensa isännöinnistä kiinnostuneet julkaisijat yhteen. Mainostaja maksaa verkostolle kustakin sovitun tapahtuman (esim. mainoksen näyttökerran, klikkauksen tai myyntitapahtuman) toteutumisesta. Tämän jälkeen verkosto välittää mainostajan saamat tulot julkaisijalle mutta vähentää niistä verkoston käyttömaksut. Esim. "Valitsimme Display-verkoston kampanjoillemme mainosverkoston, jotta saisimme mainoksemme nopeasti useille verkkosivustoille."

PPC (pay-per-click eli klikkauskohtainen maksu)

Mainontajärjestelmä, jossa mainostajat maksavat siitä, että käyttäjät klikkaavat heidän mainoksiaan. Esim. "Aion mainostaa uusia struktuurimaalaustöitäni klikkauskohtaisen maksun mainoksilla."

Vlogi

Videomuotoinen blogi, jonka päivitykset ovat kirjoitetun tekstin sijasta videoita.

Linkkien rakentaminen

Pyrkimys saada verkkosivustolle laadukkaita ja osuvia saapuvia linkkejä luomalla yksilöllistä osuvaa sisältöä, joka voi saada suosiota internet-yhteisössä. Esim. "Koska sisältömme on osuvaa ja kiinnostavaa, muut verkkosivustot lisäävät todennäköisemmin sivuilleen linkin, joka ohjaa käyttäjän sivustollemme. Tämä tukee linkkien rakentamiseen liittyvää tavoitettamme ja auttaa parantamaan sijoitustamme hakutuloksissa."

Verkkokauppa

Palveluiden ja tuotteiden myynti verkossa.

Konversio-optimointi

Digitaalisen strategian kehittäminen tavalla, joka kasvattaa määrittämäsi tavoitteet toteuttavien kävijöiden prosenttiosuutta. Esim. "Kun olen lisännyt verkkosivustolleni uuden struktuurimaalaustöitäni esittelevän sivun, alan keskittyä konversio-optimointiin."

Hintatarjousten hallintaohjelmisto

Ohjelmisto, jonka avulla hakuverkostokampanjaa voidaan hallita automaattisesti valmiiksi määritettyjen sääntöjen perusteella.

Hakulauseke

Avainsana tai ilmaus, jonka käyttäjä syöttää hakukoneeseen tietoja hakiessaan. Esim. "Kun ihmiset käyttävät hakutermiä "kampaaja", he saattavat etsiä joko kampaamopalvelua tai kotikonsteja hiusten leikkaamiseen."

Konversio

Toiminto, jonka haluat saada kävijät toteuttamaan. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi verkkokauppaostosten tekeminen, lomakkeen lähettäminen, puheluiden soittaminen ja videoiden katselu. Esim. "Ensisijainen tavoitteeni on, että ihmiset varaisivat konsultaatioajan verkkosivustoni kautta, mutta myös uutiskirjeeni tilaaminen lasketaan konversioksi."

Hakutermi

Kokonainen tarkka sana tai ilmaus, jonka käyttäjä syöttää hakukoneeseen tietoja hakiessaan. Hakutermi voi vastata kokonaan tai osittain avainsanoja, joita mainostajat ovat käyttäneet kohdistuksessa. Esim. "Hakutermi "lemmikkieläinkuvaus Helsingissä" toimii yritykseni kannalta tehokkaasti joka kuukausi."

Klikkausprosentti

Mainoksen tai muun kiinnostuksen kohteen saamien klikkausten lukumäärä suhteessa kyseisen kohteen näyttökertojen määrään. Esim. "Ulkomaalausmainosteni klikkausprosentti on 2 %, mutta sisätilojen seinämaalauksia esittelevien mainosteni klikkausprosentti on alle 1 %."

Ankkuriteksti

Verkkosivulla olevan linkin näkyvä tai klikattava osa. Esim. "Jos klikkaat linkkiä, jonka ankkuriteksti on "Luomutuotteiden kuvagalleria", sinut ohjataan sivulle, jossa on lisää valokuvia hedelmistämme ja vihanneksistamme."

Avainsana

Hakukoneeseen syötettävä sana tai ilmaus, jonka perusteella yritykset voivat kohdistaa mainontaa mainoskampanjoissaan.

Linkki

Teksti tai kuva, jossa on linkki yhdeltä verkkosivulta tai -sivustolta toiselle. Esim. "Sain paljon uusia kävijöitä, kun suosittu sisustusblogi lisäsi sivuilleen omalle verkkosivustolleni ohjaavan linkin."

Klikkauskohtainen hinta

Rahasumma, joka digimainoksen yksittäiseen klikkaukseen vaaditaan. Esim. "Viikonloppuisin klikkauskohtainen hinta on usein korkeampi, joten pidän kampanjani käynnissä vain arkisin."

Sosiaalinen verkosto

Yhteisö, joka koostuu sisältöä luovista ja jakavista henkilöistä. Esim. "Sosiaalisissa verkostoissa voisin hyvin esitellä kauniita eteisaulan seinämaalauksiani ja vaikka hankkia uusia asiakkaita."

Yksittäinen kävijä

Verkkosivuston yksittäinen kävijä tietyn ajanjakson aikana. Esim. "Kävipä Pekka miten usein tahansa verkkosivustollani, hänet lasketaan silti yksittäiseksi kävijäksi."

Hakutulossivu

Luettelo hakukoneen antamista käyttäjän hakulauseketta vastaavista tuloksista. Esim. "Tehdessäni haun ilmauksella "osta paljon korkeakiiltoista maalia" huomasin, että hakutulossivulla näkyi sekä maksuttomia että maksettuja hakutuloksia."

SERP (Search Engine Results Page eli hakutulossivu)

Luettelo hakukoneen antamista käyttäjän hakulauseketta vastaavista tuloksista. Esim. "Tehdessäni haun ilmauksella "osta paljon korkeakiiltoista maalia" huomasin, että hakutulossivulla näkyi sekä maksuttomia että maksettuja hakutuloksia."

Laatupisteet

Arvo väliltä 1–10, joka määrittää sen, miten osuvia mainoksesi ja laskeutumissivusi ovat hintatarjoustesi mukaisten avainsanojen kannalta. Laatupisteiden parantaminen voi auttaa parantamaan mainosten sijainteja ja laskemaan klikkausten hintaa.

Sisällönkuvaus

Sivun koodiin sisältyvä verkkosivun kuvaus, joka voidaan sisällyttää myös hakutulossivulla näkyvään kuvaukseen. Esim. "Kirjoitin sisällönkuvaukset jokaisesta verkkosivustoni sivusta siltä varalta, että hakukone näyttää sivun hakutuloksissa."

Sisäiset linkit

Samalla verkkosivustolla olevat linkit, jotka ohjaavat käyttäjän sivulta toiselle. Esim. "Klikkaamalla etusivulla olevia sisäisiä linkkejä verkkosivustoni kävijät voivat avata hedelmien ja vihannesten kuvagallerian sisältäviä verkkosivujani."

Maantieteellinen kohdistaminen

Maantieteellisen kohdistamisen avulla voit näyttää mainoksia tietyllä maantieteellisellä alueella oleville käyttäjille. Esim. "Määritimme maantieteellisen kohdistamisen avulla mainoksemme näkymään vain käyttäjille, jotka ovat enintään 80 kilometrin etäisyydellä yrityksestämme."

Impressiot

Mainoksen näyttökertojen lukumäärä. Esim. "Uusi kotitekoisten koiranherkkujen markkinointikampanjani sai tuhansia impressioita. En kuitenkaan tiedä, onko siitä seurannut vielä lainkaan myyntiä."

SEO (Search Engine Optimization eli hakukoneoptimointi)

Toimenpiteet, joilla pyritään parantamaan näkyvyyttä hakukoneiden maksuttomissa hakutuloksissa. Tämä tapahtuu tekemällä muutoksia verkkosivuille ja sisältöön sekä mainostamalla sisältöä. Esim. "Sijoittamalla hakukoneoptimointiin onnistuin parantamaan verkkosivustoni sijoitusta hakutuloksissa."

Chatbot

Tietokoneohjelma, joka on suunniteltu käymään keskustelua ihmisen kanssa yleensä internetissä. Esim. "Kehitimme chatbotin, jotta voimme vastata asiakkaiden tavallisimpiin kysymyksiin ja tehostaa asiakaspalveluamme."

Selain

Ohjelma, jota kävijä käyttää internetin selaamiseen. Selaimia ovat esimerkiksi Chrome, Firefox, Internet Explorer ja Safari. Esim. "Verkkoanalytiikkatyökaluillani voin selvittää, kuinka moni käyttäjä tarkastelee sivuani Chrome- tai Firefox-selaimella."

Hakukone

Työkalu, joka indeksoi ja palauttaa osuvaa digitaalista sisältöä käyttäjien käyttämien avainsanojen mukaisesti. Suosittuja internet-hakukoneita ovat muun muassa Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo, Baidu ja Yandex. Esim. "Käytän hakukoneita sisustustrendien seuraamiseen."

Roskasisältö

Roskasisällön käyttäminen viittaa tekniikoihin, joilla hakutulosten kärkeen pyritään vilpillisin keinoin. Tällaisia keinoja ovat avainsanojen toistaminen, muille sivustoille maksaminen omalle sivustolle linkittämisestä tai näkymättömän tekstin lisääminen näytölle. Näiden keinojen katsotaan olevan vilpillisiä, koska niiden käyttäminen estää aidosti osuvien verkkosivustojen erottumisen hakutulosten joukosta. Esim. "Sain sähköpostitarjouksia palveluista, joilla saisin sivustoni sijoittumaan ensimmäiseksi Googlen hakutuloksissa. En kuitenkaan ottanut tarjouksia vastaan, koska kyseiset palvelut perustuivat roskasisällön käyttämiseen."

URL-osoite

Internetissä olevan sivun tai digitaalisen sisällön yksilöllinen osoite. Esim. "Matti, pääset verkkosivustolleni kirjoittamalla URL-osoitteen selaimesi osoiteriville."

Sijoitus

Hakutuloksen sijainti hakutulossivulla. Esim. "Teen paljon töitä, jotta verkkosivustoni sijoittuisi ensimmäiseksi hakutuloksissa."

Klikkauskohtainen maksu

Mainontajärjestelmä, jossa mainostajat maksavat siitä, että käyttäjät klikkaavat heidän mainoksiaan. Esim. "Aion mainostaa uusia struktuurimaalaustöitäni klikkauskohtaisen maksun mainoksilla."

Hakukonemarkkinointi

Mainostustapa, jossa mainokselle määritetään mainoshuutokauppaa varten tietty hintatarjous. Tavoitteena on saada mainos näkymään hakutuloksissa, kun käyttäjät tekevät hakuja tietyillä avainsanoilla. Yritys voi täten näkyä käyttäjän hakutuloksissa heti, kun käyttäjä etsii kyseisen yrityksen tarjoamia tuotteita tai palveluita. Esim. "Hakukoneoptimointi on pitkä prosessi, mutta hakukonemarkkinoinnin avulla sain verkkosivustolleni paljon lisää liikennettä erittäin nopeasti."

Käynti

Joukko interaktioita, jotka toteutuvat verkkosivustollasi tietyllä aikavälillä. Yksittäinen istunto voi koostua esimerkiksi useasta sivun katselusta ja verkkokauppatapahtumasta. Esim. "Verkkosivustollani käytiin viime kuussa 2 000 kertaa. Todellisuudessa olen kuitenkin kiinnostunut siitä, mitkä näistä käynneistä johtivat ostotapahtumaan."

UGC (User-Generated Content eli käyttäjien luoma sisältö)

Verkkoalustan käyttäjien luomaa sisältöä, esimerkiksi videoita, kommentteja tai viestejä. Esim. "Useimmat sosiaaliset verkostot perustuvat käyttäjien luomaan sisältöön, jota julkaistaan ja jaetaan."

Sovellus

Ohjelma, joka on suunniteltu käytettäväksi älypuhelimilla, tableteilla ja muilla mobiililaitteilla. Esim. "Taloni kaipaa maalausta, joten latasin paikallisen sovelluksen ja etsin sen avulla hyvämaineisen maalauspalvelun lähistöltäni."

Liikenteen hankinta

Kävijöiden eli liikenteen tavoittelu verkkosivustolle, mobiilisovellukseen tai muuhun digitaaliseen sijaintiin. Esim. "Hankintastrategiani perustuu siihen, että mainonta kohdistetaan vanhan talon hiljattain ostaneille käyttäjille."

White Hat

Hakukoneoptimointitekniikka, jossa verkkosivujen optimointi kohdistuu hakukoneiden sijasta käyttäjiin. Esim. "Käytän vain White hat ‑tekniikoita saadakseni verkkosivustoni www.kartanonpuutarha.fi näkymään hakukoneiden tuloksissa."

Viittaajan linkki

Mikä tahansa linkki, joka ohjaa käyttäjän sivulle tai verkkosivustolle toiselta sivulta tai verkkosivustolta. Esim. "Blogiviestimme ovat erittäin suosittuja ja täynnä hyödyllistä tietoa, joten meillä on useita niihin ohjaavia viittaajan linkkejä muilta verkkosivustoilta.."

Black Hat

Manipuloiva tai harhaanjohtava hakukoneoptimointitekniikka, jossa optimointi kohdistuu käyttäjien sijaan yksinomaan hakukoneisiin. Esim. "Olen pyrkinyt kaikin keinoin välttämään Black Hat ‑hakukoneoptimointitekniikoita, sillä en halua vaarantaa sivustoni www.herkkukasvikset.fi sijoitusta hakutuloksissa."

Tietokone

Pöytätietokone. Esim. "Kotona tykkään käyttää tietokonetta, mutta matkoilla käytän kannettavaa tietokonettani."

Maksuttomat hakutulokset

Hakukoneen tuottamat tulokset, jotka eivät ole maksettuja mainoksia. Esim. "Mitä korkeammalle verkkosivustoni sijoittuu hakukoneen maksuttomissa hakutuloksissa, sitä enemmän verkkosivustolleni kohdistuu liikennettä."

Hakukoneoptimointi

Toimenpiteet, joilla pyritään parantamaan näkyvyyttä hakukoneiden maksuttomissa hakutuloksissa. Tämä tapahtuu tekemällä muutoksia verkkosivuille ja sisältöön sekä mainostamalla sisältöä. Esim. "Sijoittamalla hakukoneoptimointiin onnistuin parantamaan verkkosivustoni sijoitusta hakutuloksissa."

HTML

Ohjelmointikieli, jonka lyhenne tulee sanoista Hypertext Markup Language ja jonka avulla verkkokehittäjät luovat verkkosivustoja. Esim. "Verkkosivustoni luotiin käyttämällä HTML:ää."

ROI (return on investment eli sijoitetun pääoman tuottoprosentti)

Laskelma, jonka avulla mainostaja pyrkii selvittämään, ovatko hänen online-markkinointikampanjansa kannattavia. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti lasketaan usein seuraavasti: sijoitetun pääoman tuottoprosentti = (sijoituksesta saatu hyöty – sijoituksen hinta) / sijoituksen hinta. Esim. "Display-verkoston mainontakampanjoidemme tuottaman myynnin ansiosta sijoitetun pääoman tuottoprosentti on ollut tällä vuosineljänneksellä positiivinen."

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti

Laskelma, jonka avulla mainostaja pyrkii selvittämään, ovatko hänen online-markkinointikampanjansa kannattavia. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti lasketaan usein seuraavasti: sijoitetun pääoman tuottoprosentti = (sijoituksesta saatu hyöty – sijoituksen hinta) / sijoituksen hinta. Esim. "Display-verkoston mainontakampanjoidemme tuottaman myynnin ansiosta sijoitetun pääoman tuottoprosentti on ollut tällä vuosineljänneksellä positiivinen."

Algoritmi

Sääntöjoukko, jota tietokoneet käyttävät ongelmanratkaisuun. Algoritmien avulla hakukoneet määrittävät, minkä sijoituksen yksittäinen sivu saa määrätyllä hakulausekkeella. Esim. "Toivottavasti hakukonealgoritmit onnistuvat yhdistämään osuvat verkkosivuni tavoittelemaani yleisöön."

Korkein klikkauskohtainen hinta (CPC)

­Korkein klikkauskohtainen hinta (CPC) on yksi valittavissa olevista hintatarjoustyypeistä. Se on korkein hinta, jonka olet valmis maksamaan yksittäisestä mainoksesi klikkauksesta. Sinulta ei kuitenkaan välttämättä veloiteta koko summaa. Jos korkein klikkauskohtainen hintasi on esimerkiksi 1,25 €, saatat maksaa klikkauksesta vain esimerkiksi 1,04 €. Tämä määräytyy kilpailutekijöiden mukaan. Hintatarjouksen korottaminen saattaa kuitenkin parantaa mahdollisuuksiasi saavuttaa korkeampi mainoksen sijainti hakutulossivulla. Esim. "Asetan hintatarjoukseksi 2,25 €, mutta se on korkein klikkauskohtainen hintani. Raha ei kuitenkaan kasva puissa."

Indeksointirobotti

Ohjelma, joka selaa internet-sisältöä systemaattisesti ja kerää siitä tietoa. Tämä helpottaa käyttäjien tiedonhakua. Esim. "Indeksointirobotit auttavat verkkosivustoani näkymään hakukoneissa."

Analytiikka

Sellaisten tietojen analysointi, joka koskee käyttäjien toimintaa verkkosivustoilla tai mobiilisovelluksissa. Analytiikalla pyritään löytämään keinoja verkkosivustojen ja markkinointikampanjoiden kehittämiseen. Esim. "Verkkoanalytiikkatyökalulla pyrin selvittämään, kuinka voin lisätä asiakkaiden aktivoitumista verkkosivustollani tiettyjä verkkosivuja kehittämällä."

SEM (Search Engine Marketing eli hakukonemarkkinointi)

Mainostustapa, jossa mainokselle määritetään mainoshuutokauppaa varten tietty hintatarjous. Tavoitteena on saada mainos näkymään hakutuloksissa, kun käyttäjät tekevät hakuja tietyillä avainsanoilla. Yritys voi täten näkyä käyttäjän hakutuloksissa heti, kun käyttäjä etsii kyseisen yrityksen tarjoamia tuotteita tai palveluita. Esim. "Hakukoneoptimointi on pitkä prosessi, mutta hakukonemarkkinoinnin avulla sain verkkosivustolleni paljon lisää liikennettä erittäin nopeasti."

Klik.pros.

Mainoksen tai muun kiinnostuksen kohteen saamien klikkausten lukumäärä suhteessa kyseisen kohteen näyttökertojen määrään. Esim. "Ulkomaalausmainosteni klikkausprosentti on 2 %, mutta sisätilojen seinämaalauksia esittelevien mainosteni klikkausprosentti on alle 1 %."

Verkkoanalytiikkatyökalut

Sellaisten tietojen analysointi, joka koskee käyttäjien toimintaa verkkosivustoilla tai mobiilisovelluksissa. Analytiikalla pyritään löytämään keinoja verkkosivustojen ja markkinointikampanjoiden kehittämiseen. Esim. "Verkkoanalytiikkatyökalulla pyrin selvittämään, kuinka voin lisätä asiakkaiden aktivoitumista verkkosivustollani tiettyjä verkkosivuja kehittämällä."

Hakemisto

Verkkosivujen ja digitaalisen sisällön hakukelpoinen luettelo, jota hyödyntämällä hakukone voi tuottaa osuvia tuloksia. Esim. "Ennen kuin sivustoni näkyi hakukoneen hakemistossa, ihmiset eivät löytäneet verkkosivustoani haulla "eteisaulan seinämaalaukset"."

Orgaaniset hakutulokset

Hakukoneen tuottamat tulokset, jotka eivät ole maksettuja mainoksia. Esim. "Mitä korkeammalle verkkosivustoni sijoittuu hakukoneen orgaanisissa hakutuloksissa, sitä enemmän verkkosivustolleni kohdistuu liikennettä."

Sivustokartta

Sivustosi verkkosivuista koostuva luettelo, joka auttaa hakukoneita ymmärtämään verkkosivustosi rakennetta. Esim. "Kun lisäsin sivustokartan, hakukoneiden oli helpompi hahmottaa verkkosivustoni www.kartanonpuutarha.fi sivurakenne."

Todellinen klikkauskohtainen hinta (CPC)

Todellinen hinta, jonka yritys maksaa hakukoneelle mainoksensa klikkauksesta. Yritykset määrittävät korkeimman klikkauskohtaisen hinnan, joka toimii niin sanottuna kattona, jota enempää yritykseltä ei milloinkaan veloiteta klikkauksesta. Todellinen maksettu hinta voi kuitenkin vaihdella huutokaupan muiden mainosten määrän ja osuvuuden mukaan. Klikkauskohtaisen hinnan laskentakaava vaihtelee hieman eri hakukoneiden välillä, mutta useimmiten se lasketaan seuraavasti: (voitettava mainoksen sijoitus ÷ osuvuusarvo) + 0,01 €. Tarkastellaan esimerkkiä. Kilpailijallasi Annan hääpalvelulla on toiseksi paras mainoksen sijoitus (joka on toisin sanoen voitettava mainoksen sijoitus). Annan hääpalvelun mainoksen sijoitus on 12. Tämä arvo jaetaan osuvuusarvollasi. Oletetaan, että se on 9/10. Näin ollen todellinen klikkauskohtainen hintasi on (12/9) + 0,01 € eli 1,34 €. Esim. "Olen valmis asettamaan hääkuvamainokseni hintatarjoukseksi 1,75 €, mutta onneksi todellinen klikkauskohtainen hintani on vain 1,60 €."

Meta-avainsanat

Lyhyt luettelo ytimekkäistä sanoista, jotka kuvaavat sivun sisältöä. Hakukoneet eivät käytä meta-avainsanoja. Esim. "En ajatellut sisällyttää meta-avainsanoja verkkosivuilleni, koska hakukoneet eivät käytä niitä."

Blogi

Säännöllisesti päivitettävä verkkosivusto, joka sisältää yksityishenkilön tai yrityksen edustajan kirjoittamia tekstejä. Tekstit ovat yleensä vapaamuotoisia ja käsittelevät tiettyä aihetta.

Mainos

Hakutulossivulla näytettävä maksettu tulos. Mainokset koostuvat yleensä muutamasta rivistä tekstiä sekä mahdollisista lisäelementeistä, kuten katuosoitteesta, arvosteluista ja puhelinnumeroista. Esim. "Liiketoimintani on lähtenyt hurjaan kasvuun Kauniit hääkuvat ‑mainokseni myötä."

Avatar

Kuva, joka esittää henkilöä, yritystä tai organisaatiota somessa. Esim. "Avatarini klikkaaminen tuo minut takaisin profiilisivulleni."

Kohdesivu

Sivu, johon toisella sivulla oleva linkki johtaa. Esim. "Klikkaamalla Galleria-linkkiä siirryt kohdesivulle, jolla on runsain mitoin kuvia hedelmistämme ja vihanneksistamme."

Mainoslaajennukset

Valinnainen lisätieto-osio, joka voidaan näyttää hakumainoksen alapuolella. Esim. "Lisäsimme mainoksiimme sivustolinkkimainoslaajennuksia, joten asiakkaamme voivat nyt siirtyä sivustollemme entistäkin useammilla tavoilla."

Sisältömarkkinointi

Määrätyn yleisön tavoitteleminen ja aktivointi verkkosisällön (esim. blogien, videoiden tai infografiikan) avulla.

Laskeutumissivu

Verkkosivuston ensimmäinen sivu, jonka kävijä yleensä näkee. Kyseessä ei kuitenkaan välttämättä ole verkkosivuston etusivu. Esim. "Ohjaan mainostani klikkaavat kävijät alennuskupongin sisältävälle laskeutumissivulle, jotta kyseiset kävijät innostuisivat tekemään ostoksia sivustollani."

Robotti

Ohjelma, joka on suunniteltu selaamaan internet-sisältöä ja keräämään siitä tietoa. Tämä helpottaa käyttäjien tiedonhakua. Esim. "Kun avasin verkkosivustoni, varmistin sivujen näkyvän hakukoneroboteille, jotta ne voivat indeksoida sivuni."

Some

Tekstiä, kuvia, videoita tai muuta ihmisten tuottamaa sisältöä, jota jaetaan internetissä. Esim. "Some muuttuu jatkuvasti, joten palkkasin työntekijän kehittämään yritykseni some-strategiaa."

Hinta per konversio

Tähän viitataan usein termillä hankintakohtainen hinta (CPA). Se kuvastaa mainontaan käyttämääsi rahasummaa suhteessa mainoksista saatuihin konversioihin. Jos esimerkiksi käytät mainontaan 100 € ja saat neljä konversiota, hinta per konversio ‑arvo on 25 €. Hinta per konversio ‑arvon pitäisi olla alhaisempi kuin yksittäisen konversion arvo. Jos konversion arvo on esimerkiksi 20 euroa, 25 euron hinta per konversio ‑arvo ei ole kannattava. Esim. "Hinta per konversio ‑arvoni oli liian korkea, joten pienensin hieman verkkomainontabudjettiani ja pohdin, miten voisin parantaa mainoksiani tulevia kampanjoita varten."

Maksetut hakutulokset

Mainoksia, jotka näkyvät hakukoneiden hakutulossivuilla. Esim. "Olen harkinnut maksavani verkkosivustoni näkymisestä maksetuissa hakutuloksissa, jotta saan lisää asiakkaita verkkosivustolleni."

Konversioprosentti

Konversioiden määrä suhteessa sivustokäynteihin (käytetään usein digitaalisen kehityksen seuraamiseen). Esim. "Jostain syystä miesten kohdalla ulkomaalausmainosteni konversioprosentti on erittäin alhainen."

Näkyvä URL-osoite

Mainoksessa näkyvä URL-osoite, joka on usein lyhennetty versio todellisesta URL-osoitteesta tai kohde-URL-osoitteesta. Esim. "En halua näyttää käyttäjille pitkää URL-osoitetta, kuten http://www.kartanonpuutarha.fi/tuotteet/erikoisvalikoima/italiantomaatit.fi”. Käytän siksi linkkien lyhennyspalvelua (esim. https://goo.gl/), jonka avulla voin luoda lyhyemmän ja käyttäjäystävällisemmän näkyvän URL-osoitteen some-päivityksiä varten."

Virtuaalitodellisuus

Tietokoneella luotu keinotekoinen kolmiulotteinen ympäristö, jonka kanssa ollaan vuorovaikutuksessa esimerkiksi käyttämällä kuulokkeita, antureita tai ohjaussauvoja.

{[ ((lesson.showTranscript) ? 'Piilota' : 'Katso tekstiversio') ]}

Tärkein sisältö

Jos haluat laajentaa liiketoimintasi maailmanlaajuiseksi, viestintä ja asiakastuki on käännettävä eri kielille. Tässä videossa käymme läpi seuraavat aiheet:

  • kääntämisen ja lokalisoimisen ero
  • onnistumisen eväät.