Потвърждаване на сертификат - Google Дигитален гараж

Потвърждаване на сертификат

Можете да намерите идент. № на сертификата в долната част на всеки сертификат.
{[ pageCtrl.errorMessage ]}
Проверка

{[ pageCtrl.nameHistoryText.title ]}

{[ pageCtrl.nameHistoryText.subtitle ]}
  • {[ history.to_first_name ]} {[ history.to_last_name ]} {[ history.dateToDisplay ]}