Om Digitalakademin

Digitalakademin

Digitalakademin är ett rikstäckande utbildningsinitiativ, som hjälper små och medelstora företag att växa med hjälp av internet. Initiativet grundades av Almi Företagspartner och Google och erbjuder kostnadsfria utbildningar - både online och fysiska utbildningar - för att ge Sveriges företag de verktyg de behöver för att lyckas online. Varför grundade vi Digitalakademin? Nya jobb skapas främst i små och medelstora företag. Därför är det särskilt viktigt för jobbskapande att dessa företag kan möta den ökade konkurrensen på internationella marknader som den pågående digitaliseringen medför. Sverige har länge haft fördel av att ligga långt fram inom just digitalisering, men vi ser att denna fördel blir mindre och mindre och att många länder knappar in. I syfte att stärka Sveriges digitala konkurrenskraft lanserar Google och Almi därför Digitalakademin.