Digitaal Atelier Brussel - Google Digitaal Atelier

Online Veiligheid in de Digitale Wereld

In deze sessie krijgt u meer inzicht in de gevaren die er bestaan in de online wereld en hoe u daarmee kan omgaan dankzij praktisch stappen en hulpmiddelen.

Evenementen zoeken