Digitaal Atelier Brussel - Google Digitaal Atelier

#IamRemarkable - Nederlands - Women Code Festival

Ontbijt sessie in het Nederlands voor Women Code Festival #IamRemarkable wil vrouwen en ondervertegenwoordigde groepen een stem geven zodat ze met trots over hun verwezenlijkingen op de werkvloer en daarbuiten praten. We willen dat de normen rond bescheidenheid en de glazen plafonds uiteenspatten. Als je verschilt van anderen door ras, geslacht, seksuele oriëntatie of een ander kenmerk, heb je namelijk al snel het gevoel dat je niet op je plaats bent. Wij organiseren deze training voor iedereen die streeft naar een inclusieve, open wereld en willen de vele moeilijkheden bespreekbaar maken die vrouwen en minderheden nog steeds ondervinden op de werkplaats. We hopen dat iedereen na het bijwonen van de workshop zich meer bewust is van de vele opportuniteiten die er nog zijn en van ieders recht op zelfpromotie, ongeacht gender, seksualiteit, etniciteit,....

Evenementen zoeken